آدرس فروشگاه:

تهران -نسیم شهر - میدان شهید رجایی به سمت وجه اباد -  روبروی خیابان صیاد شیرازی پلاک 884 - فروشگاه موتور و دوچرخه نظری

اطلاعات تماس:

همراه:  09195222648 - همراه:  09128860610 - تلفن:  (021)56755384 - فکس: (021)56752414